Miten se markkinointi muka voi helpottaa uusien asiakkaiden hankkimista?

Tarina siitä, miten markkinoinnin uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen näkyy uusina asiakkaita.

 

Herkällä korvalla olemme kuulostelleet jo yli kymmenen vuoden ajan suomalaista pienyrittäjän arkea ja harmiksemme huomanneet, että niin kovin moni yrittäjä ja yritys jättää vieläkin paljon mahdollisuuksia käyttämättä. Tai raadollisemmin: heittää rahaa ja resursseja hukkaan sitä edes tietämättään.
Tässä asiakas-casessa haluamme kertoa yrityksestä, jossa markkinointia tehtiin silloin “kun tuntui sopivalta”. Ja markkinoinnin budjettikin muodestettiin siinä kohdassa vuotta “kun nyt sattui olemaan ylimääräistä rahaa”. Arvioinnin puolella markkinoinnin vaikutus myynnin tuloksiin oli “varmaankin ihan positiivinen”. Ilman nyt sen kummempia mittauksia tai konkreettisia tapoja arvioida.
Kun keskustelimme miten yritys hyödynsi digitaalisen maailman tarjoamia mahdollisuuksia, saimme vastaukseksi että “kyllä, toki, on meillä kotisivut…”.
Yritys ei ollut juurikaan miettinyt mitkä asiakasryhmät eniten hyötyivät heidän tuotteistaan, minkälaisella tarinalla hyötyjä kannattaa markkinoida ja mistä kanavista asiakkaat parhaiten löytyvät.

Pääsimmekin varsin nopeasti yhteisymmärrykseen, että suuntaamme kehitystyön siten, että:

  • Markkinoinnin investoinnit kohdistuvat oikein
  • Yrityksellä on oikeanlainen tarina, viesti, ja kanava heidän unelma-asiakkailleen

Sisältö ja suunnittelu edellä

Markkinoinnin ja myynnin (vuosi)suunnittelu yhteisestä näkökulmasta toi yritykselle kustannussäästöjä, kun varmistettiin että jokainen markkinoinnin investointi johtaa aina johonkin myynnin toimenpiteeseen. Ja koska tekemiselle oli sovittu yhteiset tavoitteet ja arviointi, työhön saatiin sisältöä, seurantaa ja merkitys.

Se, että markkinointi tukee myyntiä, tarkoittaa sitä että tehdään ja mitataan vain asioita joiden tiedetään helpottavan myyntiä.

Kun yrityksen henkilöstö pysähtyi miettimään yrityksen asiakashyötyjä ja erottuvuustekijöitä hyvin johdettuun ja laadukkaaseen malliin perustuvaan työpajaan, tunnistimme ja tiivistimme yrityksen kilpailuedun Tarinaksi ja teimme oman viestinnän tyylin yritykselle.
Oman tarinan valmistuttua yrityksen “unelma-asikkaiden” ja kategorioiden löytäminen oli helppoa!


Entä mitä tuloksia saavutimme?

  • Myynnin ja markkinoinnin yhteinen suunnitelma toi konkreettisia etuja: eurot käytettiin oikeaan aikaan ja paikkaan sekä henkilö-resurssit saatiin tehokkaaseen käyttöön
  • Yrityksen olomassaolon syy — Tarina — helpotti markkinointia ja myyntiä: oikealle asiakasryhmälle oikeita sisältöjä

Kun tietää missä on hyvä ja millä erottuu kilpailijoistaan, se on helppo kertoa myös asiakkaille.