Markkinoinnin kimppuun mars!

Tarina siitä, miten kustannukset ja tekemiset laitetaan kuriin.

 

Saatat jo tietääkin meistä sen verran, että aloitamme yhteistyön asiakkaamme kanssa aina tutustumalla ensin asiakkaan tilanteeseen ja ihmisiin. Meitä kiinnostaa mitä markkinoinnin ja myynnin asioita yrityksessä tehdään.
Kokemuksemme on osoittanut, että ilman tätä vaihetta tehotonta työtä ja ajankäyttöä on jatkossa mahdoton vältää.
Miten markkinoinnin tekemistä voi sitten parantaa? Tutkitaanpa seuraavaa esimerkkiä sekä arvioidaan lähtötilanteen ja lopputuloksen eroa:
Jo heti ensimmäiset tapaamiset ja keskustelut osoittivat, että yrityksessä ei ollut ehtinyt viimeisten vuosien aikana juurikaan panostaa aikaansa pitämään omia markkinoinnin toimenpiteitään ajan tasalla. Perinteinen (ja hyvin tehoton) printtimainonta oli yrityksen pääasiallinen keino tavoittaa asiakkaita.
Toinen asia, jonka yhdessä tunnistimme oli yritykselle tärkeiden sesonkien huomiointi ja etukäteen suunnitellun toiminnan puute. Vuoden kuluttua yhteistyömme alkamisesta yrityksen toimitusjohtaja tanssi pöydällä uutta toimintamallia juhlien ja päivitteli miksi ihmeessä hän oli antanut aiemmin yrityksensä ajautua sekavuuden tilaan, jossa heitetään päivittäiin hukkaan rahaa, aikaa ja ihmisten henkisiä sekä fyysisiä resursseja.

Päädyimme siis kehittämään:

  • Nykyisellään kallista, pienelle alueelle kohdistuvaa ja huonosti ‘sitä oikeaa’ ja potentiaalista asiakasta tavoittelevaa markkinointia
  • Raskasta ja aikaa kuluttavaa tapaa tehdä työtä: epävarmuus siitä mitä ja milloin pitäisi tehdä kulutti ja hidasti monin tavoin koko organisaatiota

Kohti uutta tekemisen tapaa

Kun asiat oli laitettu tärkeysjärjestykseen aloitimme yhdessä toimintatapojen uudistamisen.
Tehokkaan markkinoinnin perustaksi yritykselle luotiin parempi ymmärtämys ja näkemys eri asiakasryhmistä. Asiakkaat ryhmiteltiin ja jokaiselle ryhmälle määriteltiin yksilöity tapa toimia. Nämä tavat sidottiin vielä kalenteriin, jotta sesongit tulivat huomioitua parhaalla mahdollisella tavalla.

Aloittamisen kynnys on huomattavasti pienempi ja asiakkaan tarpeet pystytään huomioimaan paljon paremmin, kun tiedetään mitä ja milloin pitää tehdä.

Tekemisen helppous heijastuikin välittömästi sekä työntekijöihin, että kustannuksiin. Vaikka markkinoinnin kustannukset laskivat, yritys pystyi laajentamaan näkyvyyttään nykyisen alueen ulkopuolelle. Selkeys toi tehokkuutta.


Mitä tuloksia saavutimme:

  • Uusien asiakkaiden hankinta helpottui: toimenpiteiden listaus ja siirtäminen kalenteriin toi toimintaan selkeyden ja suoraviivaisuuden.
  • Markkinoinnin kustannukset laskivat: automaatio mahdollisti henkilöresurssien järkevämmän käytön ja vähensi kustannuksia — pienemmät investoinnit, silti suurempi määrä oikeita, potentiaalisia asiakkaita yrityksen viestinnän piiriin

On liian helppoa ‘unohtaa’ miten paljon rahaa, aikaa ja parempia tuloksia on mahdollista tuhlata kun asioita ei mietitä aina välillä uudelleen.