Vieras ei ole antanut kuvausta itsestään

Sami Viitanen

Muutosvastarinta

​Muutos tai uudistuminen on useimmiten, ja varsin monien ihmisten mielestä, rasittava prosessi. Rasittava konkreettisessa mielessä, siksi että se kuluttaa voimavarojamme. Suhtautumistamme toki muuttaa se koemmeko muutoksella tavoitellun asian mieluisaksi vai onko se meistä suunta huonompaan, mutta yhtä kaikki meidän tarvitsee tehdä töitä muutoksen ...