Digitaalisuus muuttaa maailmaa

Suunnitelmallisen sekä tuloksellisen myynnin ja markkinoinnin tekemisen tukena tarvitaan työkaluja. Perinteinen pahvinen asiakaskortti on korvautunut CRM-järjestelmällä, lehtimainonta digimainonnalla ja printtisuora on menettänyt osuutta merkittävästi sähköpostille ja nettisivuille. Koko markkinointiviestintä on muuttunut sähköisen maailman myötä. Näin myös ajankäytöstä, tai itseasiassa ajansäästöstä, on tullut merkittävä osa myynnin tuloksen tekemisessä.


Digitaalisaatiolla enemmän tulosta

Kuten puusepänkin arjessa työkaluilla on merkittävä rooli, myös myynnin ja markkinoinnin tekeminen on enemmän ja enemmän sähköisessä maailmassa. Oikeat välineet eri käyttötarkoituksiin pätee markkinointiviestinnässäkin. Digitalisaatio mahdollistaa tehokkaamman toiminnan - enemmän tulosta lyhyemmässä ajassa.


Mitä työkaluja myynnissä ja markkinoinnissa olisi hyvä hyödyntää?

Jokaisella yrityksellä on omat tarpeet ja resurssit tehdä asioita. Näin myös tarve hyödyntää erilaisia työkaluja on aina yrityskohtaista. Tärkeintä on löytää oikeat välineet "tuloskunnon" varmistamiseksi niin suunnitteluun, seurantaan kuin toteuttamiseen. Tärkeintä on muistaa, että niiden tulee palvella valittua toimintatapaa - ei toisinpäin.

Myynnin tekemisessä myyntibudjetin lisäksi myyntipanos -budjetti ohjaa parhaiten tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan ja riittävästi. Tämän lisäksi on hyvä rakentaa markkinointiviestinnän vuosikello, jotta markkinoinnin ja myynnin tekeminen olisi mahdollisimman yhtenäistä ja toisiaan tukevaa.

Digimarkkinoinnissa työkalujen määrä on valtava. Koko homma kulminoituu yrityksen www-sivuihin. Ilman niitä yritystä ei käytännössä ole olemassa. Tärkeää on myös saada riittävästi kävijöitä yrityksen kotisivuille esimerkiksi Google-optimoinnin ja verkkomainonnan avulla. Markkinoinnin älykkyyttä voidaan hallita Spotmoren tyyppisten automaatiopalveluiden avulla ja yrityksen tuotteista kiinnostuneita voidaan houkutella palaamaan sivuille Remarketing-mainonnalla. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti verkkokaupoille.Myös sosiaalinen media kuten Facebook, Instagram ja LinkedIn on otettava huomioon markkinoinnissa. B2B-myynnissä potentiaalisia asiakkaita löytyy tänä päivänä erilaisten verkkopalveluiden kuten Vainu.io:n kautta.

Seuraavassa artikkelissa keskitytään markkinointiviestinnän tarinoihin ja sisältöihin.

Arvostele tämä artikkeli:
Lehtimainonta ei tahdo enää toimia ja on kallista
Visuaalista voimaa

Related Posts

Kommentit

 
Ei kommentteja
Vieras
24.06.2018