Miksi suunnitelmat eivät toteudu?

Vuosi 2016 lähestyy ja uusi vuosi on hyvä alkaa ryhdikkäästi. On siis suunnitelmien toteuttamisen aika.

Ensin on hyvä vilkaista taaksepäin. Miten vuosi 2015 lähti liikkeelle, ja onko vauhti riittänyt vuoden loppuun asti? Onko ollut aikaa oikeisiin asioihin, oikeaan aikaan? Onko saavutettu tavoitteet, jotka on asetettu? Jos ei, niin miksi?

Suunnitelmia on monenlaisia, ja niiden tekemisessä ja myös toteutuksessa on omat niksinsä.

Jos aiemmat suunnitelmat eivät ole toteutuneet, on hyvä miettiä, miten tehdä suunnitelmat erilailla vuoteen 2016, jotta tekeminen tehostuu.

Aiempi suunnitelma on vuositasolla.. Hyvä, kokonaiskuva on selkeä! Tekemisen kannalta on kuitenkin tärkeää pilkkoa suunnitelmat myös kuukausi ja viikkotasolle, toiminnasta riippuen voisi jopa hahmotella päivärytmiä. 300 uutta asiakaskontaktia vuodessa kuulostaa isolta, mutta 6-7 asiakaskontaktia viikossa ei ahdistakaan enää niin kovasti… hmmm… voisikohan määrä olla jopa isompi?

Kunnianhimo on oikeassa kohdassa hyvä asia, mutta sitäkään ei saa olla liikaa. On totta, että kun tavoittelee enemmän, on mahdollista saadakin enemmän. Mutta suunnittelussa pitää ottaa huomioon myös arjen realiteetit. Suunnitelmat eivät toteudu, jos ne ovat epärealistisia. Kun budjetoi vuoden 2016 lukujen lisäksi myös tekemisen kannalta, aletaan olla tilanteessa, jossa voidaan päämäärä saavuttaa.

Ovatko suunnitelmaa toteuttavat henkilöt saaneet osallistua suunnitteluun? Voisiko jokainen pysähtyä hetkeksi katsomaan, miten on tämä vuosi mennyt omalta kohdalta, ja siitä ponnistaen suunnitella tulevan vuoden tekemistä. Vaikka raamit tekemiseen tulisivatkin muualta, mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä suunnitteluun sitouttaa tekijän suunnitelman toteuttamiseen ihan eri tasolla. Suunnitelma tuntuu omalta ja sitä on hyvä toteuttaa.

Liittyykö yrityksen toimintaan erilaisia asiakkaita, pitäisikö pienemmät ja isommat asiakkaat huomioida vuosisyklissä erilailla? Onko tätä huomioitu suunnittelussa?

Onko vuodelle 2016 suunniteltu jotain sellaista, joka aiheuttaa muutosvastarintaa? Tähänkin on hyvä varautua. Lue Samin blogikirjoitus aiheesta täältä.

Toimiiko markkinointi ja myynti toisiansa tukevana tiiminä vai ihan irrallaan? Onko markkinoinnin ja myynnin tekemiset keskenään linjassa? Onko seurantaa?

Realistiset ja selkeät suunnitelmat luovat tekemiselle tehokkaan pohjan, joka säästää aikaa, ohjaa tekemistä oikeisiin asioihin, oikea-aikaisesti. Auttaa tavoitteisiin pääsemisessä. Jos koet, että apu suunnitelmien tekemiseen yrityksessänne olisi tervetullutta, tarvittavat välineet suunnitteluun puuttuu, tai ensi vuoden myynnin ja markkinoinnin asiat ovat vielä jäsentelemättä, ota yhteyttä! Katsotaan yhdessä, millä tavalla voimme auttaa.

Menestystä vuoteen 2016!
Arvostele tämä artikkeli:
Pitääkö markkinoinnin olla älykästä? [Video]
Muutosvastarinta

Related Posts

Kommentit

 
Ei kommentteja
Vieras
24.06.2018