Tee oikeita asioita oikeaan aikaan

Hyvin suunniteltu myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen tehostaa
toimintaa ja helpottaa asiakashankintaa.
Toimintojen yhdistäminen vaatii yhteisiä tavoitteita,
suunnitelmaa ja vastuiden jakoa. Laaja-alainen
asiakastoiminnan suunnitelma auttaa yritystä
saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Markkinointi ja myynti tukemaan toisiaan

Kuusi hyvää tapaa
MOKATA
suunnitelmallisuudessa:

1. Keskity vain asioihin älä lukuihin
2. Tee ylimalkainen ja kuuta kurkotteva suunnitelma
3. Pidä suunnitelma vuositasolla puuttumatta kuukausittaisiin tai viikottaisiin tavoitteisiin.
4. Käsittele asiakkaita massana, unohda segmentointi
5. Seuraa myyntiä liikevaihdon kehityksestä
6. Suunnittele myynti ja markkinointi erikseen

Opas
suunnitelmal-
lisuuteen

LATAA TÄSTÄ

Myyntivoima SISÄPIIRI
Haluatko tietoa uusista ratkaisuista maailmalta ja tehokkaista tavoista tehdä myyntiä ja markkinointia?

LIITY SISÄPIIRIIN

Ketjuta myynnin ja
markkinoinnin
toimenpiteet

ketjutus