Tee oikeita asioita oikeaan aikaan

SUUNNITELMALLISUUTTA

Hyvin suunniteltu myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen tehostaa
toimintaa ja helpottaa asiakashankintaa.
Toimintojen yhdistäminen vaatii yhteisiä tavoitteita,
suunnitelmaa ja vastuiden jakoa.
Laaja-alainen asiakastoiminnan suunnitelma auttaa
yritystä saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Kuusi hyvää tapaa  
MOKATA  
yrityksen  
vuosisuunnittelussa

1. Keskity vain lukuihin
2. Tee ylimalkainen ja kuuta kurkottava suunnitelma  
3. Pidä suunnitelma vuositasolla puuttumatta kuukausittaisiin tai viikoittaisiin tavoitteisiin.
4. Käsittele asiakkaita massana ja unohda segmentointi
5. Seuraa myyntiä liikevaihdon kehityksestä
6. Suunnittele myynti ja markkinointi erikseen

Opas
suunnitelmal-
lisuuteen

 

LATAA TÄSTÄ

Myyntivoima SISÄPIIRI

Haluatko tietoa uusista tehokkaista tavoista tehdä
myyntiä ja markkinointia?

(LIITY SISÄPIIRIIN)

Ketjutuskuva

Ketjuta myynnin ja
markkinoinnin
toimenpiteet
niin teet tulosta.