Myynti nousuun ja
markkinointi tuottamaan

Markkinoinnin ja myynnin strategiat,
myynnin ja markkinoinnin suunnittelu,
markkinakartoitukset, myynnin kehittäminen,
yritysten kehittämispalvelut

www-palvelut,  logosuunnittelu, yritysilmeet, esitteet,
kuvastot, videotuotteet, messusuunnittelu,
kampanjasuunnittelu, myynnin materiaalit

Messuosastot, mainosnäytöt, messutarvikkeet, painotuotteet

Myynnin ja markkinoinnin
valmennus ja koulutus

Mystery-shopping, asiakaskyselyt, asiakaspalautekyselyt,
CRM-ratkaisut, sähköpostimarkkinointi