Aktiivinen asiakashankinta haastaa

Onnistuminen ja tavoitteisiin pääsy

Tavoitteiden saavuttaminen ei ole sattumanvaraisten toimenpiteiden tekemistä vaan järjestelmällistä suunnitelmallisuuden toteuttamista. Kun asioita aletaan tekemään suunnitelmallisemmin, ihmiset tarvitsevat tukea uusien toimintatapojen ja välineiden käyttöönottoon. Siksi tärkeä osa tekemistämme on tukea ja valmentaa johtoa, esimiehiä ja koko henkilöstöä tekemään oikeita asioita.

Tahto + Taito = Tulokset

Kun yritys löytää parempia tapoja tuloksien saavuttamiseen, uudet tavat pitää saada osaksi arjen tekemistä. Kun ihmisiä tässä kohdassa onnistuu tukemaan uusien asioiden omaksumisessa, syntyy onnistumisia. Onnistumisien kautta motivaatio kasvaa ja tavoitteiden saavuttaminen on helpompaa.
Meidän työmme on saattaa yrityksesi tarina todeksi ja auttaa teitä toteuttamaan suunnitelmallista tekemistä, jotta tavoitteenne toteutuvat.

Motivoitunut työntekijä näkee uudistumisen mahdollisuutena eikä uhkana

Olisiko sinulle ja yrityksellesi hyötyä siitä, jos toimintatapojen muuttaminen olisi vähän helpompaa?

Vie yritystä kohti yhteistä tavoitetta

Mitkä asiat vaikuttavat motivaatioon?

TARINA

Tavoitteen selkeys: mitä minulta halutaan/odotetaan?
Oma työn merkityksen ymmärtäminen
Tarinan hyöty itselle? Helpottaako vai vaikeuttaako työtäni?
Motivaatio kasvaa kun saa osallistua suunnitteluun
Yhteistä voima kannattaa hyödyntää, motivaatio tarttuu ja yhteinen tarina kantaa

TAIDOT

Tarvitaan uudistumistaitoa ja halua uusien työtapojen omaksumiseksi
Jos motivaatiota ei ole niin tarvitaan taitoa sen herättämiseen

YMPÄRISTÖ JA SEN TUKI

Tekeminen (varsinkin uuden asian!) vaatii tukea: ohjeet, opastus, seuranta…
Yrityksen kulttuuri voi ruokkia tai lamauttaa motivaatiota
Esimiestyön merkitys on oleellinen

Lataa myynnin ja markkinoinnin oppaita